مکالمات روزمره آلمانی

مکالمات روزمره آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:59

یکی از مهم‌ترین عوامل در یادگیری یک زبان جدید مانند زبان آلمانی، توانایی بیان مکالمات روزمره آلمانی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


خلاصه گرامر زبان آلمانی

خلاصه گرامر زبان آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 23:00

خلاصه گرامر زبان آلمانی شامل مواردی نظیر اسامی، صفت‌ها، ضمیر‌ها، فعل‌ها و... می‌شود.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


بهترین کلاس آنلاین آلمانی

بهترین کلاس آنلاین آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 23:00

 یک ویژگی خوبی که ‌‌بهترین کلاس آنلاین آلمانی باید داشته باشد، انعطاف پذیری زمانی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


مکالمه روزمره زبان انگلیسی

مکالمه روزمره زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402 | 01:50

یکی از مهارت‌های مهم در زبان انگلیسی داشتن توانایی مکالمه روزمره زبان انگلیسی است

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


قواعد اسپیکینگ آیلتس

قواعد اسپیکینگ آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 23:00

یکی از راهکارها برای کسب نمره خوب در قسمت اسپیکینگ و اطلاع از تمامی قواعد اسپیکینگ آیلتس، شرکت در کلاس‌های آموزشی مانند کلاس‌های مجموعه لرن تاک است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پکیج مکالمه زبان آلمانی

پکیج مکالمه زبان آلمانی

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402 | 20:13

 برای کسب مهارت در یادگیری و مکالمه زبان آلمانی می‌توانید ‌پکیج مکالمه زبان آلمانی از مجموعه لرن تاک را تهیه کنید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


کتاب American English File- ویژگی‌ها و مزایا

کتاب American English File- ویژگی‌ها و مزایا

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 02:10

یکی از کتاب‌های بسیار خوب برای آموزش زبان انگلیسی، کتاب‌ American English File است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


چطوری گرامر زبان انگلیسی بخوانیم

چطوری گرامر زبان انگلیسی بخوانیم

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:58

چطوری گرامر زبان انگلیسی بخوانیم و آن را فراموش نکنیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


 زبان آلمانی برای مهاجرت

زبان آلمانی برای مهاجرت

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 00:46

زبان آلمانی برای مهاجرت جزو زبان‌های بسیار رایج و پرمخاطب به شمار می‌آید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نرم افزار آموزش زبان آلمانی گوته

نرم افزار آموزش زبان آلمانی گوته

تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 بهمن 1402 | 23:54

یکی از فواید استفاده از نرم افزار آموزش زبان آلمانی گوته هزینه پایین آن است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده