دوره‌ مکالمه زبان انگلیسی

دوره‌ مکالمه زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:55

می‌توان گفت بهترین و مطمئن‌ترین روش یادگیری مکالمه انگلیسی، شرکت در دوره‌ مکالمه زبان انگلیسی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


متن مکالمه انگلیسی احوالپرسی

متن مکالمه انگلیسی احوالپرسی

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402 | 19:12

چند عبارت و ترکیب متداول برای متن مکالمه انگلیسی احوالپرسی وجود دارد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش زبان آلمانی سطح ابتدایی

آموزش زبان آلمانی سطح ابتدایی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:56

بسیاری از افراد امروزه به دنبال آموزش زبان آلمانی سطح ابتدایی هستند تا بتوانند این زبان را از ابتدا یاد گرفته و تا سطوح پیشرفته ادامه دهند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پکیج گرامر صفر تا صد

پکیج گرامر صفر تا صد

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:57

با تهیه پکیج گرامر صفر تا صد زبان انگلیسی می‌توانید گرامر این زبان را به خوبی در منزل فرا گرفته و مهارت خود را افزایش دهید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی آنلاین

دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی آنلاین

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:57

دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی آنلاین شامل چه مباحث و عناوینی است؟

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پکیج زبان آلمانی

پکیج زبان آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:57

با تهیه پکیج زبان آلمانی می‌توان هر چهار مهارت صحبت کردن، شنیدار، نوشتار و گفتار را با هم پرورش داد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پکیج مکالمه زبان آلمانی

پکیج مکالمه زبان آلمانی

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402 | 20:13

 برای کسب مهارت در یادگیری و مکالمه زبان آلمانی می‌توانید ‌پکیج مکالمه زبان آلمانی از مجموعه لرن تاک را تهیه کنید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پکیج مکالمه زبان انگلیسی

پکیج مکالمه زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:57

با تهیه پکیج مکالمه زبان انگلیسی می‌توانید این مهارت را در خود تقویت کنید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


‌‌موسسه آموزش زبان آلمانی آنلاین

‌‌موسسه آموزش زبان آلمانی آنلاین

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:58

موسسه آموزش زبان آلمانی آنلاین لرن تاک یکی از بهترین و معتبرترین مؤسسه‌ها در زمینه آموزش این زبان بطور کاملاً آنلاین از پایه تا پیشرفته است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


هزینه کلاس آنلاین زبان آلمانی

هزینه کلاس آنلاین زبان آلمانی

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه, 26 بهمن 1402 | 21:48

یکی از سوالاتی که برای افراد پیش می‌آید این است که هزینه کلاس آنلاین زبان آلمانی به چه صورت است؟!

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده