41 درس
20:52:08

پکیج گرامر صفر تا صد آلمانی

مدرس: رضا حکیم آذر

زبان: آلمانی

3.000.000 تومان 1.700.000 تومان

مشاهده و خرید
58 درس
31:45:46

دوره آفلاین تدریس A1 اشتارتن ویا

مدرس: آتیه عبدی زاده

زبان: آلمانی

2.500.000 تومان 1.700.000 تومان

مشاهده و خرید
27 درس
13:02:44

دوره آفلاین تدریس A2 اشتارتن ویا

مدرس: آتیه عبدی زاده

زبان: آلمانی

2.800.000 تومان 1.900.000 تومان

مشاهده و خرید
28 درس
12:21:50

پکیج دوره آفلاین تدریس B1 اشتارتن ویا

مدرس: آتیه عبدی زاده

زبان: آلمانی

3.500.000 تومان 2.500.000 تومان

مشاهده و خرید