قواعد اسپیکینگ آیلتس

قواعد اسپیکینگ آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 23:00

 یکی از آزمون‌های بسیار معتبر برای سنجس سطح زبان انگلیسی، آزمون آیلتس است. این آزمون از 4 بخش تشکیل شده که شامل اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ هستند. برای پاسخدهی به سوالات هر بخش باید با قواعد و نوع و تعداد سوالات آشنا باشید. در همین راستا تصمیم گرفتیم تا یک محتوای کامل پیرامون قواعد اسپیکینگ آیلتس و اطلاعاتی که باید پیش آزمون از آن با خبر باشید در اختیار شما قرار دهیم.

در کنار نکات و دایره لغاتی که برای پاسخدهی به سوالات این بخش باید بلد باشید، داشتن اطلاعات عمومی نیز بسیار کمک کننده است. حال با هم ببینیم که این قسمت از آزمون آیلتس دارای چه بخش‌ها و سوالات و قواعدی است، جهت یادگیری زبان میتوانید از کلاس زبان آنلاین خصوصی و گروهی سایت لرن تاک استفاده کنید.

قواعد اسپیکینگ آیلتس

 در آزمون آیلتس، قسمت speaking یکی از چهار بخش اصلی آزمون است که مهارت صحبت کردن و ارتباط گرفتن به زبان انگلیسی را می‌سنجد. به طور کلی این بخش به سه قسمت مجزا تقسیم می‌شود:

 سوالات قسمت اول، معرفی و مصاحبه شخصی (Personal Introduction)

 

در شروع آزمون و هنگامی که به تازگی در مقابل فرد آزمون گیرنده قرار گرفته اید، سوالاتی پیرامون معرفی و اطلاعات شخصی از شما پرسیده می‌شود. به عنوان مثال باید خودتان را معرفی کرده و به سؤالات ساده شخصی پاسخ دهید. معمولاً سؤالات این بخش در رابطه با نام، محل زندگی، شغل، تحصیلات، خانواده و علایق شخصی هستند

این بخش به منظور ارزیابی توانایی شما در ارائه اطلاعات شخصی و تعاملات ابتدایی زبان انگلیسی است و برای هر سوال در حد 1 الی دو دقیقه زمان دارید.

چند نمونه از سوالات این بخش مشابه موارد زیر هستند:

 

1.    Can you tell me your full name, please?

2.    Where are you from?

3.    Do you work or are you a student?

4.    What do you like about your job/studies?

5.    What is your favorite leisure activity?

6.    How often do you engage in that activity?

7.    Have you ever traveled abroad? If yes, where did you go?

8.    Do you enjoy cooking? Why or why not?

9.    What type of music do you like listening to?

10.Do you prefer reading books or watching movies? Why?

 

سوالات قسمت دوم، توضیح یک موضوع (Cue Card)

 

در این بخش، یک کارت با نام Cue Card  به شما داده می‌شود که بر روی آن کارت موضوع خاصی نوشته شده. داوطلب باید درباره آن موضوع صحبت کرده و جزئیات، تجربیات یا دیدگاه‌های خود را مطرح کنید. دقت کنید برای پاسخدهی به این بخش سوال و بیان نطرات خود فرصت محدودی دارید، پس تلاش کنید تا مطالب مهم را در آن زمان محدود بیان کنید.

گاهی ممکن است آزمون گیرنده پس از اتمام توضیح شما در این بخش سوالات جانبی پیرامون موضوع نیز بپرسد.

چند نمونه از موضوعات بخش دوم اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل موارد زیر هستند.

1.    Describe a memorable holiday you have had.

2.    Talk about a book or movie that had a strong impact on you.

3.    Describe a person who has influenced your life significantly.

4.    Discuss a city you have visited and would like to visit again.

5.    Talk about a sport or physical activity that you enjoy.

6.    Describe a restaurant you have been to and would recommend to others.

7.    Discuss a historical event that you find interesting.

8.    Describe a hobby or activity you enjoy doing in your free time.

9.    Talk about a skill or talent that you have developed.

10.Discuss a memorable celebration or party you have attended.

 سوالات قسمت سوم، بحث و گفتگو (Discussion)

 

در این بخش از آزمون، فرد آزمون گیرنده سؤالاتی درباره موضوع ارائه شده در قسمت و کارت قبلی می‌پرسد. پاسخ به سوالات این بخش مانند مکالمه است و یک گفتگو ساده صورت می‌گیرد.

1.    . How important is it for people to have good communication skills in today's society?

2.    What are the advantages and disadvantages of studying a foreign language?

3.    How has technology affected the way people communicate with each other?

4.    What role does social media play in people's lives and relationships?

5.    In what ways can cultural differences impact communication between people from different countries?

6.    What are the benefits of face-to-face communication compared to communication through electronic devices?

7.    How does effective communication contribute to success in the workplace?

8.    What are some effective strategies for resolving conflicts in personal relationships?

9.    How do you think globalization has influenced communication patterns and styles?

10.In what ways do you think education can help improve communication skills?

نکات پاسخ به اسپیکینگ آزمون آیلتس

در ادامه بررسی قواعد اسپیکینگ آیلتس نکات مهم برای پاسخدهی به سوالات می‌پردازیم. با کسب اطلاعات پیرامون این موارد می‌توانید شانس خود را برای کسب نمره خوب بالا ببرید.

·       فرهنگ و دانش عمومی (Lexical Resource):  

·       دستور زبان و ساختار جمله (Grammatical Range and Accuracy):  

·       محاوره و ارتباط (Fluency and Coherence):  

·       تلفظ و استفاده از آواها (Pronunciation):  

شما می‌توانید برای کسب مهارت بیشتر در پاسخ ‌دهی به سوالات این بخش به تمرین و صحبت کردن پیرامون موضوعات مختلف با دوستان و هم ‌کلاسی‌های خود بپردازید. همچنین در این تمرین به زمان پاسخ ‌دهی به سؤالات توجه کنید و سعی کنید تمامی موضوعات را تحت پوشش قرار دهید.

 در این تمرین باید به تمرین شنیدار، تلفظ صحیح واژگان و به کار بردن گرامرهای درست و موارد دیگر توجه داشت. از دیگر راهکارها برای کسب نمره خوب در قسمت اسپیکینگ و اطلاع از تمامی قواعد اسپیکینگ آیلتس، شرکت در کلاس‌های آموزشی مانند کلاس‌های مجموعه لرن تاک است. با شرکت در این کلاس‌ها تمامی نکات را فرا گرفته و در تمرین و تکرار با دبیر و دیگر زبان‌آموزها مهارت خوبی در این بخش کسب می‌کنید.

 جمع ‌بندی

ازجمله آزمون‌های معتبر برای سنجش سطح زبان انگلیسی آزمون آیلتس است. این آزمون دارای چهار بخش است که ما در این محتوا به بررسی قواعد اسپیکینگ آیلتس پرداختیم. با اطلاع از نوع سوالات هر بخش و پاسخ به آن‌ها می‌توانید با آگاهی بیشتری برای آزمون رفته و نمره بهتری کسب کنید.


دسته بندی ها: آموزش
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده