نقش معلم در یادگیری آلمانی

نقش معلم در یادگیری آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:11

در این محتوا به بررسی نقش معلم در یادگیری آلمانی پرداختیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


گرامر حالت شرطی نوع اول

گرامر حالت شرطی نوع اول

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:11

آیا حالت شرطی نوع اول همیشه با کلمه‌ if شروع می‌شود؟

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


گرامر حالت مجهول

گرامر حالت مجهول

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:10

گرامر حالت مجهول در زبان انگلیسی جزو گرامرهای بسیار پر کاربرد و نمره آور در بخش رایتینگ آزمون آیلتس است که در این محتوا به آموزش آن پرداختیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


چرا زبان آلمانی یاد بگیریم

چرا زبان آلمانی یاد بگیریم

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:10

پاسخ به این سوال که چرا زبان آلمانی یاد بگیریم را از جنبه‌های مختلفی بررسی کردیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش رایتینگ تسک 1 آیلتس

آموزش رایتینگ تسک 1 آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:10

در این محتوا به بررسی راهکارهای آموزش رایتینگ تسک 1 آیلتس می‌پردازیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش گرامر آیلتس

آموزش گرامر آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:09

راحت‌ترین راه برای یادگیری و آموزش گرامر آیلتس شرکت در کلاس‌های آموزشی است

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 اسفند 1402 | 01:01

آموزش مکالمه زبان انگلیسی می‌تواند به کمک روش‌های بسیار متنوعی باشد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نقش معلم در نمره آزمون زبان

نقش معلم در نمره آزمون زبان

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 اسفند 1402 | 01:04

نقش معلم در نمره آزمون زبان و به طورکلی در یادگیری آن بسیار زیاد است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


کتاب داستان انگلیسی

کتاب داستان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:09

 یکی از راه‌های بسیار پربازده برای تقویت مهارت در زبان انگلیسی،  مطالعه کتاب داستان انگلیسی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش آیلتس رایگان

آموزش آیلتس رایگان

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:08

  • چند نمونه از این سایت‌های آموزش آیلتس رایگان را با هم بررسی می‌کنیم:

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده