کلاس آلمانی

کلاس آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:14

در کلاس آلمانی، دستورات و قواعد این زبان به زبان آموزان آموزش داده می‌شود.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


پاسخ دهی به سوالات لیستنینگ آیلتس

پاسخ دهی به سوالات لیستنینگ آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:15

در این محتوا قصد داریم پیرامون پاسخ دهی به سوالات لیستنینگ آزمون آیلتس اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


ثبت‌ نام در آزمون آیلتس

ثبت‌ نام در آزمون آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:15

برای ثبت‌ نام در آزمون آیلتس مراحل زیر را دنبال کنید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


تغییرات آزمون تافل

تغییرات آزمون تافل

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:15

https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


لغو آزمون‌های کتبی آیلتس در ماه آگوست

لغو آزمون‌های کتبی آیلتس در ماه آگوست

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 23:37

https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نقل قول یا reported speech

نقل قول یا reported speech

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:15

در این محتوا می‌خواهیم بر روی مبحث نقل قول یا reported speech  صحبت کنیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


حالت شرطی نوع دوم و سوم

حالت شرطی نوع دوم و سوم

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:15

برای فهم بهتر حالت شرطی نوع دوم و سوم مطالعه مثال‌های متن و پیاده سازی فرمول بر روی آن ها بسیار کمک کننده است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


 آموزش زبان آلمانی برای مهاجرت و کار

آموزش زبان آلمانی برای مهاجرت و کار

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:16

با شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌توانید به آموزش زبان آلمانی برای مهاجرت و کار در آلمان بپردازید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


کتاب‌های مفید برای آموزش گرامر آیلتس آکادمیک

کتاب‌های مفید برای آموزش گرامر آیلتس آکادمیک

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:16

حتماً از کتاب‌های مفید برای آموزش گرامر آیلتس آکادمیک استفاده کنید تا نمره‌ بخش گرامری این آزمون را از دست ندهید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


تقویت مکالمه زبان انگلیسی

تقویت مکالمه زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: چهارشنبه, 02 اسفند 1402 | 00:36

منظور تقویت مکالمه زبان انگلیسی باید جزء اولویت‌های تمامی افراد، به ‌خصوص دانشجویان باشد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده