بهترین روش برای یادگرفتن واژه‌های زبان چیست؟

بهترین روش برای یادگرفتن واژه‌های زبان چیست؟

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 02:18

https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


کتاب American English File- ویژگی‌ها و مزایا

کتاب American English File- ویژگی‌ها و مزایا

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 02:10

یکی از کتاب‌های بسیار خوب برای آموزش زبان انگلیسی، کتاب‌ American English File است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


بهترین کتاب‌های آموزش آلمانی

بهترین کتاب‌های آموزش آلمانی

تاریخ انتشار: سه‌شنبه, 01 اسفند 1402 | 02:00

در این محتوا چهار کتاب از بهترین کتاب‌های آموزش آلمانی معرفی شدند

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

آموزش آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:45

https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


عواملی که مانع پیشرفت در یادگیری زبان می‌شوند

عواملی که مانع پیشرفت در یادگیری زبان می‌شوند

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:45

با شناخت عواملی که مانع پیشرفت در یادگیری زبان می‌شوند، بررسی و برطرف کردن آن‌ها می‌توان به نتیجه مطلوبی رسید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


یادگیری مرحله به مرحله زبان دلخواه

یادگیری مرحله به مرحله زبان دلخواه

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:46

https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


بهترین مؤسسه آموزش آنلاین زبان آلمانی

بهترین مؤسسه آموزش آنلاین زبان آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:47

شاید برایتان سوال باشد که بهترین مؤسسه آموزش آنلاین زبان آلمانی کجاست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:47

در این محتوا تصمیم گرفتیم تا آموزش جامعی پیرامون ضمایر ملکی در زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


کلاس آنلاین مکالمه آیلتس

کلاس آنلاین مکالمه آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:48

 کلاس آنلاین مکالمه آیلتس می‌تواند برای بهبود این مهارت بسیار مؤثر باشد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نمره بندی آزمون آیلتس

نمره بندی آزمون آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:48

نمره بندی آزمون آیلتس دارای قواعد و محاسبات مخصوص خود است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده