زمان حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:02

حال کامل استمراری برای زمانی بکار می رود که عملی در گذشته آغاز شده و بصورت استمرار و بدون قطع تا زمان حال ادامه پیدا کند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


تافل هوم ادیشن چیست؟

تافل هوم ادیشن چیست؟

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:02

تافل هوم ادیشن جزو معتبر ترین آزمون‌های زبان انگلیسی در کل جهان به شمار می‌آید.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:03

آموزش زبان انگلیسی و شرکت در کلاس‌‌های آن در زندگی امروزی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:03

اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق بیوفتد از زمان گذشته کامل یا همان ماضی بعید استفاده می کنیم.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نرم افزارهای آموزش تافل و ایلتس

نرم افزارهای آموزش تافل و ایلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:03

برای تمرین آزمون‌های زبان می‌توان از نرم‌ افزارهای آموزش تافل و آیلتس استفاده کرد.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:04

روش‌های مختلفی برای آموزش زبان آلمانی وجود دارد

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نرم افزارهای تمرین برای آیلتس

نرم افزارهای تمرین برای آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:05

دانلود نرم افزار‌های تمرین برای آیلتس دغدغه بسیاری از افرادی است که قصد یادگیری آن را دارند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:05

آموزش گرامر زبان انگلیسی یکی از ارکان مهم یادگیری است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


زمان آینده ساده (THE SIMPLE FUTURE TENSE)

زمان آینده ساده (THE SIMPLE FUTURE TENSE)

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:06

از زمان آینده ساده (THE SIMPLE FUTURE TENSE) وقتی استفاده میکنیم که کاری قراره در زمان آینده انجام بشه.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


نمره بندی امتحان آیلتس

نمره بندی امتحان آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 22:07

داوطلبان باید از نمره بندی امتحان آیلتس آگاه باشند و خود را برای کسب نمره مناسب آماده کنند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده