آزمون دولینگو چه مزایایی دارد؟

آزمون دولینگو چه مزایایی دارد؟

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:36

برخی از مزایای آزمون دولینگو عبارتند از ثبت نام آسان بدون نیاز به مراجعه حضوری و...

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


امتحان گوته آلمانی

امتحان گوته آلمانی

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:35

امتحان گوته آلمانی یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین امتحانات زبان آلمانی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


 آیلتس یا PTE

آیلتس یا PTE

تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 بهمن 1402 | 23:18

آیلتس یا PTE دو آزمون مهم برای ارزیابی مهارت زبان انگلیسی در سطح بین المللی هستند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


تافل یا آیلتس برای اپلای

تافل یا آیلتس برای اپلای

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:35

تافل یا آیلتس برای اپلای دو آزمون معتبر هستند.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


شرایط شرکت در آزمون دولینگو

شرایط شرکت در آزمون دولینگو

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:35

از اصلی‌ترین شرایط شرکت در آزمون دولینگو داشتن مهارت و دانش کافی زبان انگلیسی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


آزمون آیلتس

آزمون آیلتس

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:35

آزمون آیلتس (IELTS) یکی از معتبرترین آزمون‌های بین‌المللی زبان انگلیسی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


قیمت آزمون دولینگو

قیمت آزمون دولینگو

تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 بهمن 1402 | 00:16

قیمت آزمون دولینگو در مقایسه با دیگر آزمون‌ها بسیار مناسب است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


ثبت نام آزمون دولینگو

ثبت نام آزمون دولینگو

تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 بهمن 1402 | 00:33

برای ثبت نام آزمون دولینگو به یک سری مدارک نیاز است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


تافل یا آیلتس برای مهاجرت

تافل یا آیلتس برای مهاجرت

تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 بهمن 1402 | 20:49

شرکت در آزمون تافل یا آیلتس برای مهاجرت، دغدغه مهمی است.

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده


امتحان دولینگو

امتحان دولینگو

تاریخ انتشار: جمعه, 31 فروردین 1403 | 21:33

 امتحان دولینگو یکی از امتحانات رایج به منظور ارزیابی مهارت انگلیسی در چهار بخش خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن است. 

ادامه مطلب
https://ui-avatars.com/api/?name=%D9%85+%DB%8C+%D9%BE&color=7F9CF5&background=EBF4FF

محمد یاری پور

نویسنده