اطلاعات کلاس

نمایش اطلاعات کلاس و ثبت نام

قیمت: 2.480.000 تومان

ثبت نام
کد کلاس
1010104
نام مدرس
Supervisor
زبان و سطح کلاس
انگلیسی - Upper-Intermediate-B2-1
تاریخ شروع
18 فروردین، 1403 ساعت برگزاری: 19:00
توضیحات

کلاس خصوصی خانم نسیم میرزایی 

ظرفیت باقیمانده
1 نفر
جلسات