• دانشجو یک آزمون را شروع کرد در حال حاضر

    پشتیبان آزمون تعیین سطح را شروع کرد

  • آزمون مجددا توسط دانشجو شروع شد در حال حاضر

    پشتیبان مجددا در آزمون تعیین سطح شرکت کرد

  • کتاب Collins Listening for IELTS برای تقویت مهارت شنیداری آزمون آیلتس زبان آموزانی نوشته شده است که در حد نمره 5 تا 5.5 هستند و قصد کسب نمره 6 به بالا در مهارت Listening را دارند. روش ساختار یافته آن به همراه […]

  • بارگزاری بیشتر