• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لیست کلاس های مکالمه

در اینجا می توانید لیست کلاس ها را مشاهده کنید.

لیست کلاسهای مکالمه و آیلتس

کلاسهای استارتر مختص افرادی میباشد که میخواهند از پایه و ابتدا شروع به یادگیری زبان انگلیسی نمایند.

در این کلاس ها کتاب American English File starter تدریس میشود.

 

 

کلاس استارتر یک S1 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ها ساعت 11

کلاس استارتر دو S2 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 12

کلاس استارتر سه S3 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 13

کلاس سطح یک مخصوص زبان آموزانی است که در سطح المنتری هستند این کلاس مخصوص افرادی است که از سطح مبتدی بالاتر هستند.

در این کلاس کتاب American English File book 1  تدریس میشود.

 

 

 

کلاس کتاب سطح یک دوره اول E1روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ها ساعت 20

کلاس کتاب سطح یک دوره دوم E2 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 19

کلاس کتاب سطح یک دوره سوم E3 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت20 

کلاس کتاب سطح یک دوره چهارم E4 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ها ساعت 19

کلاس سطح دو مخصوص زبان آموزانی است که در سطح پری اینترمدیت هستند این کلاس مخصوص افرادی است که از سطح متوسط پایین تر هستند.

در این کلاس کتاب American English File book 1  تدریس میشود.

 

 

کلاس کتاب سطح دو دوره اول PI 1 روزهای تشکیل شنبه چهارشنبه ها ساعت 20

کلاس کتاب سطح دو دوره دوم PI 2 روزهای تشکیل کلاس شنبه چهارشنبه ها ساعت 19

کلاس کتاب سطح دو دوره سوم PI 3 روزهای تشکیل کلاس شنبه چهارشنبه ها ساعت20 

کلاس کتاب سطح دو دوره چهارم PI 4 روزهای تشکیل کلاس شنبه جهارشنبه ها ساعت 17

کلاسهای کتاب سوم امریکن انگلیش فایل مختص افرادی میباشد که سطح متوسط هستند این کتاب در 4 ترم هر ترم 8 جلسه به پایان میرسد

 

در این کلاس ها کتاب American English File book 3 تدریس میشود.

 

کلاس کتاب سه دوره یک I1 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ها ساعت 11

کلاس کتاب سه دوره دو I2 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 12

کلاس کتاب سه دوره سه I3 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 13

کلاس کتاب سه دوره چهار  I4 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ساعت 15

کلاسهای کتاب چهارم امریکن انگلیش فایل مختص افرادی میباشد که سطح متوسط به بالا هستند این کتاب در 4 ترم هر ترم 8 جلسه به پایان میرسد

در این کلاس ها کتاب American English File book 4 تدریس میشود.

 

کلاس کتاب سه دوره یک UI1 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ها ساعت 11

کلاس کتاب سه دوره دو UI2 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 12

کلاس کتاب سه دوره سه UI3 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 13

کلاس کتاب سه دوره چهار  UI4 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ساعت 15

کلاسهای کتاب پنجم امریکن انگلیش فایل مختص افرادی میباشد که سطح پیشرفته هستند این کتاب در 4 ترم هر ترم 8 جلسه به پایان میرسد

در این کلاس ها کتاب American English File book 5 تدریس میشود.

 

کلاس کتاب سه دوره یک A1 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ها ساعت 11

کلاس کتاب سه دوره دو A2 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 12

کلاس کتاب سه دوره سه A3 روزهای تشکیل کلاس یکشنبه سه شنبه ساعت 13

کلاس کتاب سه دوره چهار  A4 روزهای تشکیل یکشنبه سه شنبه ساعت 15

در این قسمت میتوانید با توجه به آزمون تعیین سطح خود کلاس مناسب خود را انتخاب کنید سپس به سبد خرید خود اضافه کنید و در نهایت پرداخت خود را نهایی کنید دقت کنید چنانچه هر سوالی در رابطه با کلاسها داشتید با پشتیبانی ما تماس بگیرید

شرکت در دوره استارتر
شرکت در دوره سطح یک
شرکت در دوره سطح دو
شرکت در دوره سطح سه