• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

ساختار مجهول زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

مجهول آینده ساده با فعل کمکی مدال will

ساختار مجهول زمان آینده ساده

مجهول زمان آینده ساده، با فعل کمکی will ساخته می شود. Object به ابتدای

Future Simple Passive ساختار

First, let’s refresh the Future Simple structure with the Active Voice:

[subject] + will + verb without ‘to’

To make statements with the Future Simple Passive, use:

[subject] + will be + the Past Participle form of the verb

Future Simple Passive forms are normally built using ‘will’ rather than ‘going to’:

  • The motorway will be closed for three days.
  • Your room will be cleaned while you are out.
  • Only English will be spoken at the conference.
Singular Plural
will be treated
You will be treated
He/she/it will be treated
We will be treated
You will be treated
They will be treated

جمله می آید فعل To be به صورت will be  آورده می شود و فعل اصلی هم همیشه به صورت Past participle است.

به این مثال توجه کنید:

e.g. He will help many people tomorrow.

e.g. Many people will be helped tomorrow.

فردا به مردم زیادی کمک خواهد شد.

 

می 7, 2021

0 پاسخ به "ساختار مجهول زمان آینده ساده در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.