• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

گذشته کامل استمراری شکل استمراری گذشته کامل هست که بیانگر این است که دو عمل در گذشته وجود دارند که یکی قبل از دیگری در حال استمرار بوده است که در این حالت آن اتفاقی که زودتر افتاده است یا به عبارتی قدیمی تر هست را به شکل گذشته کامل استمراری می آوریم و فعلی که دیرتر اتفاق افتاده و یا جدیدتر هست را به شکل گذشته ساده می آوریم.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

Subject + had been + Verb + ing

 ing+ فعل + had been + فاعل

منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری

برای منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری کافی است بعد از فعل Had کلمه Not اضافه کنیم.

Subject + Had + Not + Been + Verb + ING

 

They had not been eating for a week because they didn’t have even a penny

نحوه مخفف کردن past perfect

I had been I’d been
you had been you’d been
he had been
she had been
it had been
he’d been
she’d been
it’d been
we had been we’d been
they had been they’d been
  • He’d been drinking all day.
  • It’d been pouring with rain

چند تا مثال

  • John was very tired. He had been running.
  • I could smell cigarettes. Somebody had been smoking.
  • Suddenly, my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time.
  • Had the pilot been drinking before the crash?

برای ساختن سوالات ‘Yes / no’ questions کافی است قسمت Had رو به اول جمله بیارین

ترجمه مثال
ایا در حال خواب بودی؟ Had you been sleeping
ایا او داشت مطالعه می کرد؟ Had she been reading

برای ساختن سوالات ‘Wh’ questions کافیست ان ها را به اول جمله بیاورید

 

آوریل 15, 2021

0 پاسخ به "زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.