زمان حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی

کاربردها

  • اتفاقاتی که دقیقا همین حالا (زمان بیان جمله) در حال وقوع است

اختار

برای ساختن فعل حال استمراری از زمان حال فعل be یعنی am، is، و are به همراه فعل دارای -ing استفاده می‌شود.

He is waiting for the bus.

برای منفی کردن افعال حال استمراری کافی‌است کلمه not بین فعل be و فعل اصلی قرار گیرد.

Bob is not (isn’t) working right now.

برای سوالی کردن جملات حال استمراری کافی‌است فاعل و فعل کمکی be جابه‌جا شوند.

Are you studying for the test now?

Are you listening?
Are they coming to your party?
When is she going home?
What am I doing here?

 

توجه داشته باشید که افعال غیر کنشی یا non-action verbs هرگز استمراری نمی‌شوند. حتی اگر دربارۀ الان صحبت شود، باید برای این افعال از ساختار حال ساده استفاده شود.

I am liking pizza.

I like pizza.

فعل حال استمراری رویدادی است که در زمان حاضر در حال وقوع بوده و همچنین تکرار پذیر باشد. مثال :

I am smoking now.
هم اکنون من دارم سیگار می کشم

جمله فوق استمرار سیگار کشیدن در حال حاضر را نشان می دهد. در حالیکه جمله I smoke a cigarette به مفهوم عادت سیگار کشیدن است. (من کلا سیگار می کشم)

ساختار جملات حال استمراری بصورت زیر می باشد:

ing + فعل اصلی + am/is/are + فاعل

نکته: افعالی که به e ختم میشوند،  درهنگام اضافه نمودن ing ، آن حرف حذف میگردد.

Take = taking

البته این نکته برای افعالی که ماقبل e ، یکی از حروف صدا دار می آید صادق نیست.

See = seeing

Toe = toeing

Flee = fleeing

نکته: افعالی که به ie  ختم میشوند، در هنگام اضافه شدن ing به آنها، به شکل زیر در می آیند:

Lie = lying

Die = dying

Tie = tying

 

 

مارس 26, 2021

0 پاسخ به "زمان حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.