• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

حالت مجهول در زبان انگلیسی

حالت مجهول در زبان انگلیسی

افعال گذرا (transitive verbs) در زبان انگلیسی دو حالت معلوم و مجهول به خود می‌گیرند. فعلی گذرا است که علاوه بر فاعل نیاز به مفعول هم داشته باشد. اگر فعلی هم با فاعل و هم با مفعول بیاید فعل معلوم (active) و اگر بدون فاعل بیاید فعل مجهول (passive) است. ابتدا چند جمله مجهول در انگلیسی را ببینید:

The man has been given first aid and now he is being taken to hospital.

(مرد کمک های اولیه دریافت کرد و حالا به بیمارستان برده می شود.)

نحوه ساختن جملات مجهول در هر زمان متفاوت است. اما ساختار کلی ساختن این جملات به صورت زیر است:

فاعل + شکل مناسب از فعل be + شکل سوم فعل (past participle)

کننده ی کار را نمی شناسیم و یا برایمان اهمیت ندارد.

My bicycle was stolen

دوچرخه ام دزدیده شده است.

در اینجا همانطور که پیش تر گفته شد، نمی دانیم چه کسی دوچرخه را دزدیده است.

.A lot of wine is produced in France

مقدار زیادی شراب در فرانسه تولید می شود.

تهیه کننده ی شراب برای ما اهمیتی ندارد.

وقتی موضوع اصلی جمله درباره ی کننده ی فعل نیست.

.Television was invented in the 1920s by John Logie Baird

تلویزیون در دهه ی 1920 توسط جان لاگیبرد اختراع شد.

در این جمله موضوع اصلی “تلویزیون” است و مخترع ان مدنظر نیست.

ژوئن 9, 2021

0 پاسخ به "حالت مجهول در زبان انگلیسی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.