• ورود
 • سبد خرید شما خالی است.

اصطلاحات انگلیسی کاربردی

اصطلاحات انگلیسی کاربردی

اصطلاحات انگلیسی بیش از هر بخش دیگری در ترجمه متون انگلیسی به فارسی کاربرد دارد. نیاز افراد برای دسترسی به ترجمه متن انگلیسی به فارسی روان بوجود آورنده‌ی ایده طراحی و اجرای برنامه ترجمه انگلیسی به فارسی برای درک بهتر معنای اصطلاحات انگلیسی در فضاهای مختلف است.

اصطلاحات انگلیسی باعث میشوند راحت تر و روان تر صحبت کنید در ادامه چند اصطلاح انگلیسی بیان میشود.

 • می تونی رو من حساب کنی                                                                    You can count on me
 • مثل آب خوردنه                                                                                    It is easy like a piece of cake
 • با یک تیر دو نشون زدن                                                                         Kill two birds with one stone / shot
 • آسمان که به زمین نمی آید                                                                       The sky will not fall in
 • پارسال دوست ، امسال آشنا                                                                      Long time no see
 • اینجا را مثل خونه خودت بدان                                                                   Make yourself at home
 • به دل سوزیت احتیاج ندارم                                                                       I do not need your pity
 • علف باید به دهن بزی شیرین بیاد                                                                Beauty is in the eye of the beholder
 • آرزوی محال نکن                                                                                  Do not ask for the moon
 • شتر دیدی ، ندیدی                                                                                  You see nothing , You hear nothing
 • لقمه بزرگ تر از دهنت بر ندار                                                                 Do not bit off more than you can chew

بالادست ندارد.                                                                                                He is second to none.

بنظر من….                                                                                                       It looks to me

بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.                                                        It is up to you.

بیخود نبود که…                                                                                        It was not for nothing that…

می 19, 2021

0 پاسخ به "اصطلاحات انگلیسی کاربردی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.