اصطلاحات انگلیسی با مثال

اصطلاحات انگلیسی با مثال

اصطلاحات انگلیسی به همراه ضرب المثل ها و عبارات، بخش مهمی از انگلیسی روزمره هستند. این اصطلاحات همواره در انگلیسی گفتاری و نوشتاری بکار می روند. از آنجایی که اصطلاحات انگلیسی (English Idioms) به صورت تحت اللفظی و کلمه به کلمه معنی نمی دهند نیاز است که با معنی و کاربرد هر یک از آنها آشنا شوید.

شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی کاری زمانبر و سخت است اما بعد از مدتی خواهید دید که یادگیری این اصطلاحات سرگرم کننده است مخصوصاً وقتی که آنها را با اصطلاحات و ضرب المثل های زبان خودتان مقایسه می کنید

Break a leg

معنی: موفق باشید  اصطلاحی که برای تشویق به هنرپیشگان و غیره قبل از شروع برنامه ی آنها می گویند

Break a leg!” shouted the stage director to his actors before the beginning of the play.
!قبل از شروع بازی، کارگردان به سمت بازیگرانش فریاد زد: موفق باشید

You have an exam tomorrow? Break a leg!
!شما فردا امتحان دارید؟ موفق باشید

Long time, no see.

خیلی وقته همدیگر را ندیده ایم. (پارسال دوست امسال آشنا)

Hi, Joe. Long time, no see. I haven’t seen you in ages.

سلام، جو. پارسال دوست، امسال آشنا. خیلی وقته ندیدمت.

 over my dead body.

مگر از روی جنازه (نعش) من رد شوی

  A: we’ve all decided to sell this house to a developer.

B: Over my dead body.

ما همگی تصمیم گرفته ایم این خانه را به یک بساز بفروش، بفروشیم

 

He doesn’t give a damn about it.

عین خیالش نیست.

He’s failed the exam again but he doesn’t give a damn about it?

امتحان را دوباره رد شده ولی عین خیالش نیست.

 

مارس 29, 2021

0 پاسخ به "اصطلاحات انگلیسی با مثال"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.