• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

آموزش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک (IELTS)

آموزش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک (IELTS)

در رایتینگ Task 1 آکادمیک شما باید درباره مهم‌ترین اطلاعات نمایش داده شده به صورت تصویری (جدول، انواع نمودار و گراف، فرآیند تولید، نقشه و …)  یک متن 150 کلمه‌ای بنویسید.  اطلاعات تصویری ممکنه به یکی از اشکال زیر در اختیار شما قرار بگیره:

 

  • Bar chart
  • Pie chart
  • Line graph
  • Table
  • Diagram
  • Flow chart
  • Map

پاراگراف مقدمه Introduction گزارش های آیلتس IELTS Reports یک بخش اصلی دارد: دوباره نویسی صورت سوال Paraphrasing the Rubric یعنی همان مطلب را به صورت دیگری بیان کنیم که به آن جمله آغازین یا Opening Statement‌می گوییم. البته می توان بخش Overview یا دید کلی نمودار را پس از جمله آغازین در پاراگراف مقدمه نوشت. جمله Overview را می توان در پاراگراف Summary‌ نیز نوشت.

فراموش نکنید که ۲۵ درصد نمره رایتینگ به دامنه دانش واژگانی شما مربوط است

نوشتن پاراگراف خلاصه Summary ضروری نیست. اگر نوشته شود، به بیان Overview یا یک دید کلی از نمودار یا بزرگترین و مهم ترین بخش نمودار می پردازد. این جمله Overview می تواند پس از جمله آغازین Opening Statement در پاراگراف مقدمه و یا در هر دو پاراگراف ها بیاید و به دو مورد اشاره کند. نوشتن یکی از این دو کافیست.

در زیر یک نمونه رایتینگ آیلتس تسک 1 آورده شده است

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart and graph below give information about participants who have entered the Olympics since it began.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

 

Write at least 150 words.

IELTS Bar Chart

 Model answer

The two charts give information about the gender and number of athletes who have entered the Games since they started. The bar chart illustrates the number of men and women entering the Games, whereas the line graph shows the number of participants.

It is evident from the bar chart that, until 2012, there were always significantly more men entering the Games than women. In 1924 and 1952, there were hardly any women entering the Games, yet in 1952 there were over 4,000 male participants. In 2012, however, the number of female athletes rose significantly to nearly 5,000, only approximately 1,000 lower than male participants.

The line graph shows a similar trend, with the number of participants increasing throughout the century. The most significant increase occurred between 1984 and 2012, when the number of athletes rose from just over 6,000 to over 10,000 in 2012.

To summarise therefore, since 1924 the number of athletes entering the Olympic Games, has increased dramatically. This is particularly the case for women, who are now represented in nearly the same numbers as male participants.

(179 words)

 

جولای 8, 2021

0 پاسخ به "آموزش رایتینگ تسک ۱ آیلتس آکادمیک (IELTS)"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.